top of page

Ångest

Är jag drabbad? Och vad handlar egentligen ångest om?

Ångest

Ångest är en normal och ofta hälsosam känsla som alla upplever då och då. Men när ångest blir ihållande och stör det dagliga livet, kan det vara ett tecken på ett ångestsyndrom.

Ångest är vanligt, i Sverige rapporterar 51% av landets kvinnor och 34% av männen att de upplever obehag pga ångest. Ångest ligger bakom drygt 40% av alla sjukskrivningar i landet. Det finns flera olika typer av diagnoser för ångestsyndrom, inklusive generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikångest och fobier.

Symtom på ångest kan inkludera överdriven oro och rädsla, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och fysiska symtom som hjärtklappning, muskelspänningar och yrsel.

Den exakta orsaken till ångestsyndrom är inte helt klarlagd, men de tros vara orsakade av en kombination av genetiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Riskfaktorer för att utveckla ett ångestsyndrom kan inkludera en familjehistoria av ångest, att uppleva en traumatisk händelse och att ha vissa personlighetsdrag som perfektionism eller en tendens till negativt tänkande.

Behandling av ångestsjukdomar inkluderar vanligtvis terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller exponeringsterapi, och kan också involvera medicinering. Det är viktigt att söka behandling hos en terapeut som är utbildad i behandling av ångestsyndrom.

Det finns också flera självhjälpsstrategier som kan hjälpa till att hantera ångestsymtom. Dessa inkluderar att träna avslappningstekniker som djupandning eller progressiv muskelavslappning, att delta i regelbunden fysisk aktivitet och få tillräckligt med sömn. Det kan också vara till hjälp att engagera sig i aktiviteter som ger en känsla av prestation och syfte, till exempel volontärarbete eller att utöva en hobby.

Att prata med andra som har upplevt ångest kan vara ett bra sätt att få stöd och lära sig hantera strategier. Det finns flera sätt att få kontakt med andra som har hanterat ångest:

Gå med i en stödgrupp: Många samhällen har stödgrupper specifikt för individer med ångestsyndrom. Dessa grupper ger ett säkert och stödjande utrymme för att diskutera dina erfarenheter och lära av andra som har hanterat liknande utmaningar.

Få kontakt med andra online: Det finns många onlineforum och sociala mediegrupper som är dedikerade till att stödja individer med ångest. Dessa kan vara ett bra sätt att få kontakt med andra från bekvämligheten av ditt eget hem.

Nå ut till vänner och familj: Om du känner dig bekväm med att göra det kan det vara ett bra sätt att få stöd och perspektiv att prata med vänner och familjemedlemmar som har upplevt ångest.

Sök upp en terapeut eller kurator: En terapeut som är utbildad i behandling av ångest kan ge stöd och vägledning för att hantera ångestsymtom.

Det är viktigt att komma ihåg att att söka hjälp är ett tecken på styrka, och att du inte behöver möta ångest ensam. Det finns många resurser tillgängliga för att stödja dig på din resa mot att hantera din ångest.

Ångest kan vara en utmanande och överväldigande upplevelse, men med rätt behandlings- och självhjälpsstrategier är det möjligt att hantera symtom och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att komma ihåg att att söka hjälp är ett tecken på styrka och inte en svaghet.

bottom of page